Zoek en boek Mijn favorieten
Mobiel menu openklappen

Zoek hier in Rivierenland

Generic filters
Exact matches only

Blauwe Huys

Reinout IV van Egmond, hertog van Gelre, gaf de uiterwaard waar Walravens Huis op staat, in Beesd in leen aan Herbaren van Arkel van Heukelum, heer van Ackoy in 1403. In de geregistreerde oorkonde wordt dit leen als volgt omschreven.

Den uterweert tot Beesde, daer Walravens huys op staet, streckende van der MariënWertscher meulen in den Lingennederwert tot Strevelants campe toe, item 4½ mergen, tuschen Walravens huys van Ackoye ende dat dorp van Beest, item 15 mergen, tot Beesde gelegen, die Weerdenborgsche Campe geheiten; item 4 mer-gen, tot Beesde gelegen int Nyelant, tot Zutphenschen leensrechten ontfangen bij Herberen van Hoeckelem, heer van Ackoye, anno 1403.

Wilhelmina van Ackoy, gehuwd met een Pieck, hun zoon Otto Pieck erft dit leengoed in 1442.

Nu lezen we in de geregistreerde oorkonde:

Ontfengt het Blauwe Huys met den uterweert, in den kerspel van Beest op de Linge butendijx gelegen van den Boomschen veer bis tot des Cloosters meulen toe, noch 4½ mergen lants, in denselven kerspel gelegen.

Baron Anne Frans Willem Pieck verkoopt in 1763 de plaats waar het Blauw Huys gestaan heeft met de boomgaard en weilanden, van het Rumptse veer tot de molen aan Pieter Verstegen, paardenhandelaar te Deil voor 13.200 gulden. De familie Verstegen heeft het land in bezit gehad tot 1930.

Acquoy 2022 © A. F. Verstegen, CC-BY

Het Blauwe Huys is onderdeel van de kastelenroute West Betuwe 1: Lingeroute, welke tot stand is gekomen door Stichting Kunst & Cultuur West Betuwe (SKCWB) m.m.v. de Historische Kring West Betuwe. Kijk hier voor meer informatie over de kastelenroute.


Lees meer
Delen: