Zoek en boek Mijn favorieten
Mobiel menu openklappen

Zoek hier in Rivierenland

Generic filters
Exact matches only

Marsdijk Lienden

Marspolder

Lienden

Plan je route

Je vindt de Marspolder aan de Marsdijk, tussen Kesteren en Lienden. Je kunt vanaf de Marsdijk linksaf de Remsestraat op, een weggetje wat je langs de Marspolder voert.

De plas ligt binnen de winterdijk en loopt eigenlijk parallel aan de noordelijk gelegen Rijn. Er loopt een kiezelpad langs de plas, met veel goede overzichtspunten. Een absolute aanrader in elke tijd van het jaar, alleen al om de rust van dit gebied.

Beschrijving
Deze voormalige zandwinningsplas wordt beheerd door het Geldersch Landschap. De plas heeft langs de randen een aantal (doodlopende) strangen, een rijke begroeiing van riet en struikgewas langs de oevers en verschillende kiezelstrandjes. Het water is opmerkelijk helder.

Vogelsoorten
De Marspolder dient in het winterhalfjaar als fourageerplas voor duikeenden als Kuifeend, Tafeleend, Smient, Brilduiker, Pijlstaart en Grote Zaagbek. Sporadisch dobberen er een paar Nonnetjes rond. Grote Zilverreigers zijn hier ook regelmatig te vinden. Korte bezoekjes van doortrekkende Visarenden zijn inmiddels gewoon. Pleisterende Groenpootruiters, Oeverlopers, Witgatjes en Bosruiters zijn in voor- en najaar regelmatig waar te nemen op de slikranden. Op de grindstrandjes langs de eilandjes in de plas broeden Visdief en Kleine Plevier. In het verleden broedde hier ook het Woudaapje. Helaas kan deze soort niet meer als broedvogel voor dit gebied vermeld worden. Andere rietvogels als Kleine Karekiet, Rietgors, Bosrietzanger enz. zijn hier talrijk in het broedseizoen.

Molen De Marsch
Vanaf 1758 staat er een watermolen in de Mars. Deze molen brandde echter in 1884 af en vanaf 1885 schittert Molen De Marsch in de Marspolder. De voornaamste functie van de poldermoler was om het polderwater naar de nabije Rijnstrang te pompen. Hoewel de molen in 1956 nog volledig werd gerestaureerd, functioneert deze sinds 1962 niet meer als poldermolen. Tegenwoordig draait de molen voornamelijk op zaterdag.

Bron: Rijnoevers.nlMolendatabase.nl.
Foto’s: Toon van Zon


Lees meer